بازار کار رشته بهداشت عمومی ، گرایش ها و لیست دروس آن

به گزارش کشتی کروز، رشته بهداشت عمومی، یکی از رشته های پیراپزشکی وزارت بهداشت است و دانشجویان این رشته، برای رسیدگی و ارتقا سلامت افراد جامعه آموزش می بینند. به عبارت دیگر، افراد علاقه مند در این رشته می آموزند تا از بروز هر گونه بیماری و اتفاقی که سلامت و بهداشت جامعه را به خطر می اندازد، پیشگیری نمایند. باززرا کار رشته بهداشت عمومی نسبت به سایر رشته های پیراپزشکی، شرایط مناسب تری دارد.

بازار کار رشته بهداشت عمومی ، گرایش ها و لیست دروس آن

در این مقاله قصد داریم تا جنبه های مختلف رشته بهداشت عمومی همچون بررسی بازار کار رشته بهداشت عمومی ، گرایش های مقاطع تحصیلی مختلف، لیست دروس این رشته و همچنین معرفی دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار کار رشته بهداشت عمومی

فارغ التحصیلان این رشته، با توجه به مهارت ها و تجاربی که در حین تحصیل کسب نموده اند، امکان فعالیت در حوزه های مختلفی را خواهند داشت. در ادامه با چند مورد ازحوزه های کاری مهم فارغ التحصیلان این رشته آشنا می شویم که عبارت هستند از حوزه های اجرایی، حوزه های پژوهشی، آموزشی و مراقبتی.

1. حوزه های اجرایی

در این زمینه نیز فارغ التحصیلان می توانند در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و همچنین پایگاه های سلامت شهری فعالیت نمایند. به علاوه، این افراد می توانند کارهایی مانند نظارت بر تکمیل پرونده های خانوارهای تحت پوشش را عهده دار شوند، خدمات تنظیم خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های سلامت را ارائه دهند و همچنین در برنامه های بهداشت مدارس به منظور افزایش اطلاعات دانش آموزان در زمینه های مختلف بهداشتی از جمله پیشگیری از بیماری ها حضور داشته باشند.

2. حوزه های پژوهشی

دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی در صورت تمایل می توانند وارد فعالیت های پژوهشی شده و به انجام امور زیر مشغول شوند.

 • جمع آوری و دسته بندی اطلاعات مربوط به سلامت
 • آموزش پرسشگران بخش سلامت
 • تدوین طرح های پژوهشی
 • همکاری در مصاحبه های پژوهشی در زمینه هایی مانند بهداشت، سلامت و …

3. حوزه های آموزشی

کسانی که وارد این حوزه می شوند، به فعالیت هایی مانند ارائه مشاوره های قبل از ازدواج به زوج های جوان مشغول هستند. از دیگر فعالیت های دیگر این گروه می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • مشاوره و آموزش مادران جوان و بی تجربه جهت مراقبت و نگهداری از بچه ها
 • آموزش به کاردان ها و بهورزهایی که می خواهند در مراکز بهداشتی مشغول به کار شوند

4. حوزه های مراقبتی

در این حوزه از بهداشت عمومی، مراقبت های پیش و پس از زایمان مادران و مراقبت از سلامت بچه ها به دانشجویان آموزش داده می گردد. به عبارتی، فعالان این عرصه وظایفی نظیر موارد یاد شده را به انجام می رسانند. به طور کلی، یکی از فعالیت های اصلی کارکنان حوزه مراقبت بهداشت عمومی شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح جامعه است.

گرایش های مختلف رشته بهداشت عمومی

دانشجویان رشته تحصیلی بهداشت عمومی امکان تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را دارند. در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشجویان این رشته امکان حضور در گرایش های مختلفی را خواهند داشت که در ادامه به بررسی این گرایش ها می پردازیم.

1. گرایش های مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی

رشته بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی فقط یک گرایش دارد. دانشجویان در طول دوره کارشناسی، دانش و مهارت هایی می آموزند تا از آن ها برای حفظ کیفیت سلامت جامعه و توسعه راهکارهای سلامت در میان مردم بهره بگیرند؛ اما می توان گفت که هدف نهایی این رشته در مقطع کارشناسی، آموزش و تربیت نیروهای انسانی است که نسبت به مفاهیم، مبانی و راهکارهای تامین و حفظ سلامت افراد مطلع باشند؛ به علاوه، این افراد بتوانند روش های ارتقای کیفیت سلامت فردی و جامعه را به دیگران ارائه دهند.

2. گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت عمومی

فارغ التحصیلان رشته بهداشت عمومی از مقطع کارشناسی می توانند تا مدارج بالاتر ادامه تحصیل دهند. رشته های تحصیلی ارائه شده برای این افراد در مقطع کارشناسی ارشد به توضیح زیر هستند:

گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

ردیفگرایش
1آموزش بهداشت
2آمار زیستی
3اپیدمیولوژی
4اقتصاد بهداشت
5اکولوژی انسانی
6انفورماتیک پزشکی
7ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
8بهداشت و ایمنی مواد غذایی
9تاریخ علوم پزشکی
10حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
11رفاه اجتماعی
12 زیست فن آوری پزشکی
13 سم شناسی
14سلامت سالمندی
15 علوم تغذیه
16علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
17علوم بهداشتی در تغذیه
18فیزیولوژی
19کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
20فناوری اطلاعات سلامت
21مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
22مهندسی بهداشت محیط
23مدیریت توان بخشی
24نانوتکنولوژی پزشکی

دروس رشته بهداشت عمومی در مقاطع مختلف

1. لیست دروس مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی به طور کلی 136 واحد درسی را می گذرانند. در ادامه لیست دروس مورد مطالعه را آورده ایم:

لیست دروس کارشناسی رشته بهداشت عمومی

دروس عمومی
 • مبانی نظری اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • انقلاب اسلامی
 • تاریخ و تمدن اسلامی
 • آشنایی با منابع اسلامی
 • ادبیات فارسی
 • زبان عمومی
 • تربیت بدنی 1
 • تربیت بدنی 2

دروس پایه

 • بیو فیزیک
 • بیو شیمی
 • تشریح و فیزیولوژی
 • اصول و مبانی جامعه شناسی
 • آمار حیاتی 1
 • آمار حیاتی 2
 • اصول و کلیات اپیدمیولوژی
 • اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
 • توان بخشی و رفاه اجتماعی
 • کلیات پزشکی و بهداشتی
 • اصول تغذیه
 • فارماکولوژی
 • مصون سازی فعال و انفعالی
 • اصول و کلیات خدمات بهداشتی
 • میکروب شناسی 1 (قارچ شناسی و انگل شناسی)
 • میکروب شناسی 2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی)

دروس تخصصی

 • روانشناسی و بهداشت روان
 • بهداشت دهان و دندان
 • اقتصاد بهداشت
 • بهداشت دانش آموزان و مدارس
 • کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی
 • نظام های سلامتی در ایران و دنیا
 • بهداشت سالمندان
 • مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی
 • تکنولوژی آموزشی
 • اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 • سموم آفت کش ها و کاربرد آن ها
 • برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر
 • بیماری های شایع بچه ها و طرق پیشگیری از آن
 • برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آن ها
 • بهداشت محیط 1 (آب)
 • بهداشت محیط 2 (فاضلاب و زباله)
 • بهداشت محیط 3 (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها)
 • بهداشت حرفه ای
 • اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
 • بهداشت روانی و اعتیاد
 • تغذیه کاربردی
 • بهداشت مادران و بچه ها
 • بهداشت باروری
 • اصول برنامه ریزی بهداشتی
 • آموزش بهداشت و ارتباطات
 • بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی
 • پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماری های شایع)
 • روش تحقیق در علوم بهداشتی
 • زبان تخصصی
 • بهداشت مواد غذایی
 • اقدامات بهداشتی و یاری های اولیه در شرایط اضطراری

2. لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت عمومی

دانشجویان در این مقطع 32 واحد درسی را می گذرانند که دروس اصلی، تخصصی و اختیاری این گروه به تفکیک گرایش های مختلف رشته عبارت هستند از:

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته بهداشت عمومی

گرایش اقتصاد بهداشتدروس تخصصی
 • اپیدمیولوژی و تحقیقات کیفی
 • اقتصاد خرد پیشرفته
 • اقتصاد کلان پیشرفته
 • اقتصاد عمومی و اقتصاد بهداشت
 • اقتصاد سنجی پیشرفته
 • جامعه شناسی پزشکی
 • اقتصاد سلامت 1
 • اقتصاد سلامت 2
دروس اختیاری
 • مدیریت و اقتصاد بیمارستان
 • ارزیابی فناوری سلامت
 • نظام اطلاعات بیمارستانی
 • سمینار دارو، اقتصاد و جامعه
 • مکاتب و اندیشه های مالی
 • حسابداری و حساب های ملی سلامت
گرایش اپیدمیولوژیدروس تخصصی
 • اصول اپیدمیولوژی
 • روش های اپیدمیولوژی
 • روش های آمار زیستی 1
 • روش های آمار زیستی 2
 • اپیدمیولوژی بیماری های واگیر
 • اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر
 • تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر
 • روش های آماری در اپیدمیولوژی
 • روش تحقیق
دروس اختیاری
 • روش های نمونه گیری
 • روش های آماری ناپارامتری
 • مدل سازی اپیدمیولوژی
 • اقتصاد بهداشت
 • جمعیت شناسی پزشکی
 • اپیدمیولوژی بالینی
 • کارآزمایی بالینی
 • روش های تحلیل داده های چند متغیره
 • اپیدمیولوژی محیط
 • اپیدمیولوژی ژنتیک
 • اپیدمیولوژی باروری
 • اپیدمیولوژی سرطان
 • کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت
 • کارآموزی بهداشت
 • اپیدمیولوژی اجتماعی در سلامت
 • اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشت
گرایش انفورماتیک پزشکیدروس تخصصی
 • ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیکی سلامت
 • استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان
 • طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 1
 • طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی 2
 • سمینار انفورماتیک پزشکی
 • مدیریت در انفورماتیک پزشکی
 • شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در پزشکی
 • کارآموزی
دروس اختیاری
 • اخلاق و جنبه های قانونی در انفورماتیک پزشکی
 • طراحی پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی
 • سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان
 • تصویربرداری و انفورماتیک در پزشکی
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی و درمانی
 • مباحث ویژه
 • بیوانفورماتیک
 • آشنایی برنامه نویسی
گرایش مهندسی بهداشت محیطدروس تخصصی
 • کنترل آلودگی هوا
 • طراحی تصفیه خانه فاضلاب
 • طراحی تصفیه خانه آب
 • مدیریت مواد زائد جامد
 • مدیریت توسعه منابع آب
 • مدیریت فاضلاب های صنعتی
 • ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 • کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در بررسی آلاینده ها
 • کارآموزی
دروس اختیاری
 • مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک
 • مدیریت صرفه جویی استفاده مجدد و بازچرخش آب
 • هیدرولیک تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب
 • مدیریت حفاظت در مقابل پرتوها
 • اثرات دنیای آلودگی هوا
 • اثرات آلودگی هوا در محیط های بسته و باز
 • بازیافت مواد و انرژی
 • فن آوری فراوری کمپوست
 • ارزیابی و مدیریت خطر
 • آلودگی خاک
 • سم شناسی محیط
 • آلودگی محیطی مواد غذایی
 • آلودگی صوتی در محیط
 • اقتصاد مهندسی
 • اپیدمیولوژی محیط
گرایش آموزش بهداشتدروس تخصصی
 • جامعه شناسی سلامت
 • روان شناسی رفتار سالم
 • آمار حیاتی
 • تکنولوژی و روش های آموزشی
 • ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 • آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سلامت
 • آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1
 • آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2
 • روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 • کارآموزی
دروس اختیاری
 • روابط انسانی در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • پویایی گروه
 • ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم
 • آموزش بهداشت در محیط های کار
 • برنامه های اطلاع رسانی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 • آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

انتها نامه

دانشگاه های ارائه دهنده رشته بهداشت عمومی

از جمله مطرح ترین دانشگاه هایی که در مقاطع مختلف در رشته بهداشت عمومی دانشجو می پذیرند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهراندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساریدانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم پزشکی البرز - کرجدانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسدآباد)دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر)
دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشگاه علوم پزشکی تبریزدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
دانشگاه علوم پزشکی شاهروددانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشگاه علوم پزشکی یزددانشکده علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندجدانشکده علوم پزشکی مراغه
دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدانشگاه علوم پزشکی جهرمدانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده علوم پزشکی اسفرایندانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگاندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
دانشکده علوم پزشکی شوشتردانشگاه علوم پزشکی جیرفتدانشکده علوم پزشکی سراب
دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشکده علوم پزشکی خویدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل ورامین)دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشگاه علوم پزشکی شهرکرددانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی اراکدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباددانشگاه علوم پزشکی بم
دانشگاه علوم پزشکی زاهداندانشکده علوم پزشکی خلخالدانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دامغان)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل ممسنی)دانشگاه علوم پزشکی بوشهردانشکده علوم پزشکی ساوه
دانشگاه علوم پزشکی فسادانشکده علوم پزشکی آباداندانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس خودگردان

جمع بندی

در این مقاله به بررسی بازار کار رشته بهداشت عمومی، گرایش، اهداف و لیست دروس این رشته پرداختیم. به طور کلی، برای فارغ التحصیلان حرفه ای بهداشت عمومی در هر سمت و هر رده سازمانی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه به طور میانگین معادل 1 میلیون تومان، حداکثر درآمد 4 میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه 2/5 میلیون تومان تخمین زده شده است. به علاوه، باید توجه داشته باشید که داوطلبانی که قصد دارند تا در رشته بهداشت عمومی تحصیل نمایند، باید علاوه بر علاقه، دارای روحیه ای قوی در مواجهه با مسائل باشند، به کارهای انسان محبت آمیز علاقه مند باشند و حس یاری به همنوعان در آن ها به صورت شاخص وجود داشته باشد.

بنابراین می توان گفت که رشته بهداشت عمومی به لحاظ بازار کار و آینده شغلی در شرایط مناسبی قرار گرفته است و فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان مربی خدمات بهداشتی، مربی بهداشت مدارس، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و کارشناس بهداشت خانواده مشغول به کار شوند. همچنین کارشناسان این رشته می توانند در مراکز ترک اعتیاد، خانه سالمندان و درمانگاه ها، ارائه خدمات به بانوان باردار و نوزادان به فعالیت بپردازند.

در انتها، پیشنهاد می کنیم با بازار کار رشته پرستاری، یکی دیگر از رشته های علوم پزشکی که بسیار هم پرطرفدار است، در انگیزه آشنا شوید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 30 مهر 1399 بروزرسانی: 30 مهر 1399 گردآورنده: cruisero.ir شناسه مطلب: 1390

به "بازار کار رشته بهداشت عمومی ، گرایش ها و لیست دروس آن" امتیاز دهید

16 کاربر به "بازار کار رشته بهداشت عمومی ، گرایش ها و لیست دروس آن" امتیاز داده اند | 3.8 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازار کار رشته بهداشت عمومی ، گرایش ها و لیست دروس آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید